ผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

นายสรรเพชญ สร้อยสน เลขที่ 2

นายณัฐดนัย ไพรวัลย์ เลขที่ 3

นายบุตรคุณ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เลขที่ 9

นางสาวณัฐริกา ศรีภุมมา เลขที่ 22

นางสาวพัสวี ตันมงคลกาญจน เลขที่ 26

นางสาวศศิวิมล สินธุฉ่ำ เลขที่ 30

นางสาวศิริพร ทรงปัญญา เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ส่ง

ครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s